De Fem

Et stort tak til alle der har stemt på os!


Girl in a jacket       Girl in a jacket       Girl in a jacket       Girl in a jacket       Girl in a jacket

Søren Bredlund Caspersen, Sct. Knuds Gymnasium
Ulla Stampe Jakobsen, Herlev Gymnasium og HF
Julian Bybeck Tosev, Øregård Gymnasium
Louise Sjøgren Jensen, Sankt Annæ Gymnasium
Klavs Kokseby Frisdahl, Tårnby Gymnasium og HFVi arbejder for:

at Matematiklærerforeningen repræsenterer og kæmper for medlemmernes holdninger og interesser.

at samle foreningens medlemmer i det fælles arbejde for matematikfaget.

at udkastene til nye læreplaner kan komme videre i den politiske proces og erstatte de nuværende læreplaner.

at der bliver tid til træning og til fordybelse i undervisningen, så flere elever oplever mestring i faget.

at understøtte elevernes interesse for matematiske fag ved, at de ser faget i spændende tværfaglige sammenhænge.

at CAS fortsat spiller en rolle i matematikfaget,
men at der skal være fokus på elevernes faglige matematikkompetencer ved eksamen snarere end IT- og CAS-kompetencer.

At kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelse forbedres,
så der skabes mere åbenhed om bestyrelsens arbejde og så medlemmernes mulighed for at blive hørt styrkes.